NAŠE SLUŽBY

  • Vedenie účtovníctva - jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo
  • Mzdy a personalistika
  • Daňové priznania
  • Účtovné a ekonomické poradenstvo
  • Doplnkové účtovné služby
  • Komunikácia so štátnymi inštitúciami
 Vedenie účtovníctva

- Od triedenia a kontroly zaslaných účtovných dokladov, cez priebežné spracovanie účtovníctva a vedenie účtovných kníh až po zasielanie výstupov z účtovníctva podľa požiadaviek klienta.

- Koncoročné účtovné práce, kontrola účtovníctva, tvorba rezerv, opravných položiek, inventarizácia majetku a záväzkov, spracovanie účtovnej závierky a poznámok.

- Jednoduché účtovníctvo - najmä pre živnostníkov - platiteľov DPH aj neplatiteľov DPH.

Podvojné účtovníctvo - najmä pre právnické osoby - pre malé a stredné spoločnosti a pre malé občianske združenia.


 Mzdy a personalistika
 
- Od nahlasovania zamestnancov, cez prípravu mzdových dokumentov, mesačné spracovanie miezd, výpočet mzdových nárokov, zasielanie príkazov na úhradu miezd, dane a odvodov až po odhlasovanie zamestnancov, komunikáciu so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a daňovým úradom.

- Ročné vysporiadanie dane zo závislej činnosti - ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti, ročné hlásenie, vystavenie potvrdení o zdaniteľných príjmoch pre zamestnancov.


 Daňové priznania

- Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz. Zabezpečíme aj registráciu k dani z pridanej hodnoty (povinnú, dobrovoľnú).
- Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.
- Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A, typ B.
- Daňové priznania k dani z motorových vozidiel.


Účtovné a ekonomické poradenstvo

- telefonické, písomné alebo osobné konzultácie k účtovnej problematike (napr. k účtovným dokladom).


 Doplnkové účtovné služby

- iné služby podľa požiadaviek klienta (napr. vypĺňanie štatistických výkazov).

Služby poskytujeme pre klientov v rámci celého Slovenska, najviac klientov máme z okolia miest: Nitra, Topoľčany, Piešťany, Bratislava. 

Staňte sa našim klientom aj Vy.

Ing. Mária Zacharová - SMART účtovníctvo

                                                                                               Získané certifikáty:

  • Kvalifikovaný účtovník - Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
  • Daňový špecialista 2021 - Centrum účtovníkov Slovenska
  • Mzdový špecialista 2021 - Centrum účtovníkov Slovenska
  • Špecialista podvojného účtovníctva 2022 - Centrum účtovníkov Slovenska

Člen ZÚSK - Združenie účtovníkov Slovenska, o.z.