CENNÍK

Ceny za poskytnuté účtovné služby sú dohodnuté individuálne, na základe požiadaviek a potrieb klientov.

Závisia najmä od rozsahu požadovaných služieb, množstva účtovných dokladov/zaúčtovaných položiek za mesiac/rok, od veľkosti firmy, od počtu zamestnancov a pod.


Uvedené ceny sú orientačné:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

(závisí od typu daňového priznania -typ A, typ B, množstva dokladov a pod.)

 od 30€

Vedenie podvojného účtovníctva - neplatiteľ DPH

(závisí od rozsahu požadovaných služieb, množstva dokladov, či je firma zamestnávateľom, či potrebuje mesačné spracovanie účtovníctva a pod.)

od 40€/mesiac

Vedenie podvojného účtovníctva - platiteľ DPH

(závisí od rozsahu požadovaných služieb, množstva dokladov, či je firma zamestnávateľom a pod.)

od 80€/mesiac


Je možné dohodnúť aj zľavy.


Kliknite na ➡KONTAKT a dohodnite si s nami konzultáciu k Vášmu účtovníctvu zadarmo. 

Ing. Mária Zacharová - SMART účtovníctvo


Vedenie účtovníctva Nitra - Topoľčany - Piešťany - Slovensko