CENNÍK

Ceny za poskytnuté účtovné služby sú dohodnuté individuálne, na základe požiadaviek a potrieb klientov.

Závisia najmä od rozsahu požadovaných služieb, množstva účtovných dokladov/zaúčtovaných položiek za mesiac/rok, od veľkosti firmy, od počtu zamestnancov a pod.Máte záujem o cenovú ponuku služieb?

Je možné dohodnúť aj zľavy.

Odporučil Vám niekto naše služby? Neváhajte a informujte nás, poskytneme Vám zľavu za pozitívnu referenciu :)


Ing. Mária Zacharová - SMART účtovníctvo

Vedenie účtovníctva Nitra - Topoľčany - Piešťany - Bratislava -  Slovensko