Ing. Mária Zacharová - SMART účtovníctvo 


PROFESIONÁLNE ÚČTOVNÉ SLUŽBY 

Zabezpečíme komplexné účtovné služby, mzdy a personalistiku, spracovanie daňových priznaní, komunikáciu so štátnymi inštitúciami.

PREČO MY?

  • SPOĽAHLIVOSŤ - dodržiavame termíny, snažíme sa promptne reagovať na dotazy / požiadavky klientov. Máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone účtovníctva.
  • MODERNÉ TECHNOLÓGIE - nebránime sa novinkám, prispôsobujeme sa požiadavkám klientov, využívame moderné technológie, online fakturáciu aj online komunikáciu. 
  • AKTUÁLNOSŤ ÚDAJOV - spracúvame požadované prehľady,  aby ste mali k dispozícií vždy aktuálne a  relevantné údaje pre efektívnejšie riadenie firmy. Pravidelne absolvujeme školenia na daňovo-účtovnú tematiku, aby sme poznali aktuálne zákony, ktoré sa často menia.
  • ROZMANITOSŤ KLIENTOV - máme klientelu z rôznych oblastí. Máme skúsenosti s firmami poskytujúcimi rôzne služby (elektrická inštalácia, prekladateľské služby, realitné kancelárie, architektonické činnosti), s firmami predávajúcimi rôzny tovar, s občianskymi združeniami, ktoré podporujú športové a kultúrne podujatia.
  • TAKTNOSŤ - dbáme na taktnú komunikáciu s klientmi aj obchodnými partnermi. Snažíme sa o ľudský prístup. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, s úctou a rešpektom.

Našim klientom môže byť každý, kto potrebuje spracovať daňové priznanie, viesť podvojné či jednoduché účtovníctvo, spracovať mzdy zamestnancom: od bežného zamestnanca, ktorý pracoval vo viacerých firmách počas roka, cez dôchodcu a študenta, ktorí pracovali na dohodu až po živnostníkov a malé/stredné firmy, ktorí potrebujú spracovať účtovníctvo, zamestnávajú zamestnancov alebo sú platiteľmi DPH.

V prípade záujmu o účtovné služby alebo v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.


Staňte sa našim klientom aj Vy. Už sa tešíme na spoluprácu s Vami.Vedenie účtovníctva pre klientov z celého Slovenska

Účtovníctvo NITRA -  TOPOĽČANY - PIEŠŤANY - aj BRATISLAVA

 

.